امروز

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

توسعه کارآفرینی در دستور کار

عیسی منصوری  درباره توسعه نهادهای کارآفرینی گفت: مراکز خدمات مشاوره کارآفرینی را نیز با هدف توسعه نهادهای کارافرینی در سراسر کشور راه اندازی کرده ایم و اکنون کوشش داریم از ظرفیت این مراکز برای اکوسیستم کارافرینی استفاده کنیم .

وی تاکید کرد : از ابتدای سال جاری چند طرح اصلی درحوزه توسعه کارآفرینی آغاز کرده ایم . هماهنگی افراد در مراکز خدمات مشاوره و کارآفرینی برای آموزش و مشارکت در طرح ها ازجمله برنامه های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال به شمار می رود.

منصوری اظهار کرد : طرح های ارائه تسهیلات برای اشتغال فراگیر و روستایی ظرفیتی برای کمک به سرمایه گذاری است و انتظار داریم مشاوره های پیش و پس از اجرا و در هنگام پیاده سازی طرح ها از سوی مراکزمشاوره اطلاع رسانی و کارافرینی انجام شود.

منصوری افزود : در مباحث مربوط به ارائه تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی خدمات مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی کمک می کند که بازار خارج از عرف در مناطق تشکیل نشود و در سرمایه گذاری ها از افراد متخصص استفاده شود.

مطلب فوق را میتوانید از طریق تلگرام با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید