امروز

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

پیش‎بینی نساجی ایران تا ۱۴۰۴

 در گزارش مطالعاتی وزارت کار آمده است: صنعت  نساجی در گروه بزرگترین و قدیمی ترین صنایع جهان است که به دلیل اشتغالزایی بالا و نقش اقتصادی مفید مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته است.

از جمله مزایای متنوع آن می توان به اشتغالزایی بالا، ارزآوری، تولید ثروت ملی، نیاز به سرمایه گذاری کمتر نسبت به سایر صنایع و ارزش افزوده بالا اشاره کرد که باعث شده بسیاری از کشورها صنعتی شدن خود را از صنایع نساجی و پوشاک آغاز کنند و کماکان و با ارزش افزوده بالا پیشرو باشند.

آمارها حکایت از این دارد که با 5درصد سرمایه گذاری صنعتی کشور در صنایع نساجی حدود 13درصد سهم اشتغال کشور به نساجی اختصاص یافته است که این امر ظرفیت صنایع نساجی را در ایجاد اشتغال به خوبی نمایان می سازد.

بـا توجـه بـه اشـتغال زایی بـالای صنعتی، سـهم این صنعـت از تولید ناخالـص داخلـی قابل توجه اسـت . به طور کلـی، ارزش افـزوده از صنایـع بالادسـتی بـه طـرف پایین دسـتی افزایـش پیـدا می کند کـه در مورد صنایع نسـاجی هـم هـر چـه بـه طرف حلقه هـای پایینـی زنجیره تأمیـن حرکت کنیـم، میـزان ارزش افـزوده افزایش می یابـد که در مـورد پوشـاک آمـاده تـا 90 درصد نیز می رسـد.

*اهم نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت نساجی و پوشاک

بـا توجـه بـه مطالعـات و بررسـی های بـه عمـل آمـده ،مهم تریـن نقـاط قـوت، ضعـف ،فرصت هـا و تهدیدهـای شناسـایی شـده در صنعـت نسـاجی کشـور بـه شـرح ذیل اسـت .

نقاط قوت:

 وجود واحدهای توانمند بخش خصوصی داخلی

 سابقه تاریخی، هنر و تخصص بالا در تولید منسوجات

 وجود برخی نام و نشان تجاری داخلی مهم

مزیت و توان تولید بالای مواد اولیه صنعت نساجی به ویژه شاخه بسیار مهم الیاف و منسوجات مصنوعی

 وجود نیروی کار ماهر

  اشتغال زایی با هزینه پایین

 وجود مراکز دانشگاهی و روند روزافزون ورود نیروی انسانی متخصص به این صنعت

 وجود بنگاه های تولیدی و تشکل های خصوصی قدیمی و قوی

  نوآوری برخی تولیدکنندگان صنعت و در نتیجه تحریک تقاضای کیفی و کمی

 نقاط ضعف:

 بالا بودن هزینه های تولید و قیمت تمام شده نسبت به کشورهای رقیب طی سال های اخیر

 عدم توسعه و نوسازی لایه های پایین دستی صنعت تکمیل منسوجات، تولید پوشاک، خدمات و توزیع

 شبکه توزیع عمده فروشی و خرده فروشی به شدت سنتی، ناکارآمد ،سازمان نیافته و متفرق و هزینه و سهم بالای آن از زنجیره های تأمین نساجی «بدون ارائه خدمات ارزش افزوده لازم»

 عدم وجود حمایتهای لازم از نام و نشان تجاری ملی منسوجات و پوشاک و در نتیجه کمبود تعداد نام و نشان تجاری قوی داخلی

  محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در طراحی محصولات و ایجاد محتوای فرهنگی و مـد در منسوجات و پوشاک مبتنی بر تقاضای بازار

 خلاء هدف گذاری و چشم انداز در سطح بنگاه های صنعت

 فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی

 ضعف در طراحی محصولات مبتنی بر تقاضای بازار

 استفاده از ماشین آلات قدیمی و فرسوده در تولید

  به روز نبودن فناوری تولید برخی محصولات

 فرصت ها:

 امکان و قابلیت صادرات کلیه کالاهای نساجی و پوشاک

 امکان رشد و توسعه صنعت در حوزه فناوری های نوین و تولید منسوجات با فناوری بالا

 وجود بازار مصرف داخلی قابل توجه با جمعیت جوان مصرف کننده پوشاک

 امکان صادرات و دسترسی زمینی ،در حداقل زمان ممکن به بازارهای هدف اروپا و وجـود بازار منطقه ای پوشاک

 افزایش قدرت رقابت با توجه به افزایش هزینه های تولید منسوجات در چین و ترکیه

 توان رشد سریع صنعتی با توجه به بومی سازی اغلب زیربخش ها

 افزایش عوارض صادراتی مواد اولیه صنعت نساجی

 وجود فرهنگ اسلامی و مذهبی در پوشش افراد جامعه

 ارزان بودن نیروی کار صنعت به نسبت رقبا

 تهدیدها:

  افزایش مستمر قیمت تمام شده منسوجات و پوشاک داخلی نسبت به وارداتی با توجه به افزایش هزینه های تولید و نرخ تبدیل ارز حقیقی موثر

 قاچاق گسترده و واردات بی رویه به ویژه به عنوان کالای دارای نشان تجاری با جعل نشان های تجاری معتبر

 محدویت های بین المللی،تحریم ها( در دسترسی به بازارهای صادراتی هدف )اتحادیه اروپا و آمریکا( و فقدان سرمایه گذاری خارجی و ارتباطات ضعیف فنی/مالی/تجاری جهانی

عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت های نرم  مورد نیاز صنعت از طرف دولت

 عدم مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره تأمین

 عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی واقعی در سیاست گذاری های کلان دولت

 فرهنگ استفاده از کالای خارجی و سهولت واردات آن توسط دولت

 وجود فشارهای شدید بیمه ای و مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای کامل آن

 خروج بی رویه مواد اولیه از کشور

 برخورداری رقبای بین المللی از نشان تجاری

 عدم امکان تعاملات پولی و مالی با سایر کشورها

بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از تحلیـل عوامـل درونـی و بیرونـی صنعـت نسـاجی و پوشـاک «قوت هـا، ضعف هـا ،فرصت هـا و تهدیدهـا» و هدف گذاری هـای ایـن صنعـت تـا افـق سـال 1404، راهبردهای توسـعه صنعت نسـاجی و پوشـاک باید به صورت زیر بررسی شود.

بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیر نمودن صنعت نساجی و پوشاک

 تنوع بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت های رقابتی

تقویت و تکمیل خوشه های صنعتی منسجم و توانمند

بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ارتقای سطح فناوری تولید

مدیریت زنجیره تأمین

توسعه سرمایه گذاری خارجی و مشارکت در زنجیره عرضه جهانی

 ارتقای و توسعه زیر ساخت های نرم

ارتقای طراحی مد ملی و بهبود کیفیت محصولات

ساماندهی واردات و مبارزه با پدیده قاچاق

توسعه ابزارهای تأمین مالی

ایجاد نشان تجاری در سطح  منطقه ای و بین المللی

 *اهداف کمی صنعت نساجی و پوشاک تا افق 1404

ردیف شاخص واحد سنجش سال 93 سال 96 سال 99 سال 1404
1 ریسندگی سیستم پنبه ای هزار تن 200 215 240 290
انواع پارچه لباسی هزار تن 190 200 230 280
پوشاک هزار تن 250 300 350 450
فرش ماشینی میلیون متر مربع 80 100 150 150
انواع محصولات پایین دستی نساجی پتروشیمی هزار تن 300 360 400 500
2 تعداد کل شاغلین مستقیم هزار نفر 300 350 400 500
3 سهم ارزش افزوده صنایع نساجی و پوشاک از کل صنعت درصد 3 3.3 3.6 4
4 ارزش صادرات صنایع نساجی،پوشاک، چرم و کفش بدون احتساب فرش دستباف میلیون دلار 1147 1600 2200 3000
5 نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش درصد 0.03 0.05 0.1 0.5

انتهای پیام/

مطلب فوق را میتوانید از طریق تلگرام با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید