امروز

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

رشد تعداد بیکاران در سال ۹۶ تقریباً صفر

 آمارهای اولیه از گزیده شاخصهای مربوط به اشتغال در سال 96 نشان می‌دهد در این مدت 790 هزار شغل جدید ایجاد شده است که تقریبا معادل رقمی است که در این سال وارد بازار کار شده اند. یعنی در سال 96 تمامی کسانی که به عنوان نیروی کار جدید وارد بازار کار شده اند، شغل پیدا کردند و رشدی در تعداد بیکاران نداشته ایم.

بر این اساس جمعیت شاغل کشور در سال 95 از 22.5 میلیون نفر به 23.3 میلیون نفر در سال 96 افزایش یافته است. تعداد بیکاران هم در حد 3 میلیون و 200 هزار نفر باقی ماند.

بر اساس گزارش اولیه سازمان برنامه و بودجه، نرخ مشارکت اقتصادی در سال 96 حدود  40.3 درصد بوده و این نرخ 0.9درصد نسبت به سال 95 رشد کرده است. طی سال 96 نرخ بیکاری 12.1 درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود 0.3 درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ بیکاری جوانان 15تا24 ساله در سال گذشته حدود 28.4 درصد بوده است.

همچنین طی سال گذشته، جمعیت شاغل در بخش کشاورزی 4 میلیون 109 هزار نفر بوده که نسبت به سال 95  ؛   48.8 هزار نفر رشد کرده است. جمعیت شاغل در بخش صنعت نیز 7 میلیون و 487 هزار نفر بوده که نسبت به سال 95  ،  287 هزار نفر افزایش یافته است. گفتنی است طی این مدت جمعیت شاغل در بخش خدمات نیز حدود 452 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

 

مطلب فوق را میتوانید از طریق تلگرام با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید