امروز

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

اعلام نتايج پرستاري، مامايي و فوريتهاي پزشكي

بدینوسیله به اطلاع می رسانداز آنجايي كه در مرحله اول اعلام نتايج، يك برابر ظرفيت از داوطلبان داراي حد نصاب براي بررسي مدارك انتخاب شده و به وزارت بهداشت معرفي گردیده اند پس از بررسي مدارك و بازگشت اطلاعات بررسي شده به اين سازمان مجدداً پس از اعمال اصلاحات درخواستي (اصلاح مدت سابقه اشتغال، اصلاح سهميه 5% ايثارگران، اصلاح سهميه 25% ايثارگران با نامه رسمي بنياد شهيد و امور ايثارگران و اصلاح حالت بومي) نمره كل جديد ساخته شده و گزينش نهايي براي اعلام قطعي نتایج انجام گرفت. لاکن نظر به اينكه تغيير مدت سابقه اشتغال در نمره كل معرفي (نمره كل نهايي)، تغيير حالت بومي وتغییرات سهمیه ایثارگران در اولويت گزينش تاثير مستقيم داشته است، لذا در نتيجه اعمال این قبیل اصلاحات و تغییرات  برخی ازداوطلباني كه قبلاً در رديف يك برابر ظرفيت براي بررسي مدارك معرفي شده بودند به عنوان واجد شرايط براي معرفي يك برابر جهت مصاحبه قرار نگرفتند (به عبارتي معرفي آنها براي مصاحبه و پذيرش ملغي مي‌گردد) و برخي داوطلبان ديگر كه قبلا در رديف معرفي شدگان قرار نگرفته بودند واجد شرايط براي معرفي يك برابر قرار گرفتند. 

بنابراین كليه داوطلبان مشمول موضوع فوق مي‌بايست با مراجعه به سايت اين سازمان كارنامه اصلاح شده خود را مشاهده نموده و درصورت هرگونه سوال مبنی برتغییر یاعدم تایید سهمیه، مدت سابقه اشتغال یا حالت بومی به دانشگاه علوم پزشکی ذیربط مراجعه نمایند.

ضمناً کد رشته شغل محلهای موضوع این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد. 

دریافت فایل جداول کدشغل محلها فرمت PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

مطلب فوق را میتوانید از طریق تلگرام با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید