امروز

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه هنر و رسانه استان تهرانبازگشت

بازیگر، گوینده، دوبلور

عکاس، فیلمبردار، تدوینگر

مدل

مدیر فضای مجازی

سایر هنرمندان