عناوین شغلی زیر گروه هنر و رسانه بازگشت

بازیگر، گوینده، دوبلور

سایر هنرمندان

عکاس، فیلمبردار، تدوینگر

مدل