امروز

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه رستوران و فست فود بازگشت

آشپز

پیتزازن و پیتزاپز

سالن کار

ساندویچ زن

کانتر کار رستوران

کباب زن و تخته کار

کمک آشپز

گریل کار