امروز

چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹

عناوین شغلی زیر گروه مدیریت استان تهرانبازگشت

مدیر آژانس مسافرتی

مدیر املاک

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر رستوران

مدیر فروش و بازاریابی

سایر مدیریت ها