امروز

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰

عناوین شغلی زیر گروه مدیریت بازگشت

بازرگانی

مدیر آژانس مسافرتی

مدیر املاک

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر رستوران

مدیر فروش و بازاریابی

سایر