امروز

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

عناوین شغلی زیر گروه مدیریت بازگشت

بازاریابی بین الملل

مدیر آژانس مسافرتی

مدیر ارشد فناوری

مدیر املاک

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

مدیر رستوران

مدیر فروش و بازاریابی

مدیر فناوری و اطلاعات

سایر