امروز

پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه مدیریت بازگشت

مدیر آژانس مسافرتی

مدیر اجرایی

مدیر املاک

مدیر IT

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر رستوران

مدیر فروش و بازاریابی

سایر مدیریت ها