امروز

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه مدیریت بازگشت

کارشناس تحقیق و توسعه

مدیر آژانس مسافرتی

مدیر املاک

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر رستوران

مدیر فروش و بازاریابی

سایر مدیریت ها