امروز

جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹

عناوین شغلی زیر گروه مدیریت بازگشت

مدیر آژانس مسافرتی

مدیر املاک

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر رستوران

مدیر فروش و بازاریابی

سایر مدیریت ها