عناوین شغلی زیر گروه مدیریت بازگشت

سایر مدیریت ها

مدیر آژانس مسافرتی

مدیر املاک

مدیر تولید

مدیر داخلی

مدیر رستوران

مدیر فروش و بازاریابی