امروز

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

عناوین شغلی زیر گروه راننده بازگشت

پیک

پیک موتوری

خودرو باری

راننده آژانس

راننده پایه 1

راننده پایه 2

راننده سواری-راننده نیسان- راننده وانت

راننده کامیونت

راننده ماشین آلات سنگین

راننده نیسان ایسوزو به همراه ماشین

راننده وانت

سایر