عناوین شغلی زیر گروه خدمات پوشاک استان تهرانبازگشت

اتوکار

بافنده پوشاک

برشکار، وردست، خرجکارچین، طراح لباس

چرخکار

خیاط، بیرون بر، مزدی دوز

زیگزاگ دوز

سایر خدمات پوشاک

سایر خیاط ها

شابلون زن

وسط کار پوشاک