عناوین شغلی زیر گروه خدمات پوشاک استان تهرانبازگشت

اتوکار

بافنده پوشاک

برشکار، وردست، خرجکارچین، طراح لباس

چرخکار

خیاط، بیرون بر، مزدی دوز

خیاطی

زیگزاگ دوز

شابلون زن

وسط کار پوشاک

سایر خدمات پوشاک

سایر خیاط ها