امروز

سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه خدمات پوشاک بازگشت

اتوکار

بافنده پوشاک

برشکار، وردست، خرجکارچین، طراح لباس

چرخکار

خیاط، بیرون بر، مزدی دوز

زیگزاگ دوز

شابلون زن

وسط کار پوشاک

یقه دوز و تنه دوز پیراهن فرنگی و چرخکار ماهر

سایر خدمات پوشاک

سایر خیاط ها