عناوین شغلی زیر گروه خدمات پوشاک بازگشت

اتوکار

بافنده پوشاک

برشکار، وردست، خرجکارچین، طراح لباس

چرخکار

خیاط، بیرون بر، مزدی دوز

زیگزاگ دوز

سایر خدمات پوشاک

سایر خیاط ها

شابلون زن

وسط کار پوشاک