عناوین شغلی زیر گروه تعمیرکار بازگشت

باطری ساز

تعمیرکار آسانسور

تعمیرکار لوازم خانگی

تعمیرکار موبایل

سایر تعمیرکارها

صافکار و نقاش

مکانیک