امروز

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه تعمیرکار بازگشت

باطری ساز

تعمیرکار آسانسور

تعمیرکار لوازم خانگی

تعمیرکار موبایل

صافکار و نقاش

مکانیک

سایر تعمیرکارها