امروز

چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹

عناوین شغلی زیر گروه کارگر ماهر بازگشت

آهنگر

برقکار

تراشکار

جوشکار

رنگ کار چوب

طلا و جواهرساز

قالبساز

کابینت ساز

کارگر ماهر چاپ و صحافی

کارگر ماهر ساختمانی

کارگر ماهر کیف و کفش

کارگر ماهر گوشت، مرغ و ماهی

کافی شاپ کار

لوله کش، تأسیسات

مبل ساز

مونتاژکار

نانوا

نجار

نصاب

نقاش

سایر کارگرهای ماهر