امروز

جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹

عناوین شغلی زیر گروه کارگر ساده بازگشت

تراکت پخش کن

تمامی مشاغل

سیم کش و لوله کش برق

کارگر ساده انبار

کارگر ساده چاپ و صحافی

کارگر ساده رستوران

کارگر ساده سوپر مارکت

کارگر ساده ظرفشوی

کارگر ساده کابینت سازی

کارگر ساده کافی شاپ

کارگر ساده کیف و کفش

کارگر ساده مونتاژکاری

سایر کارگرهای ساده