امروز

پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸

عناوین شغلی زیر گروه منشی استان تهرانبازگشت

مسئول دفتر و هماهنگ کننده

منشی آشنا به تایپ

منشی آشنا به حسابداری

منشی آشنا به زبان

منشی آشنا به کامپیوتر

منشی آموزشگاه

منشی املاک

منشی امور اداری و دفتری

منشی جوابگوی تلفن

منشی در منزل

منشی رستوران

منشی مدیرعامل

منشی مطب

سایر منشی ها